Valmennukset

Yksilö-ja Duo kuukausivalmennukset 

Liike ja liikkeelle lähteminen voivat tuntua haasteelliselta. Pienikin muutos päivittäisessä aktiivisuudessa voi olla merkittävä hyvinvoinnin, erityisesti toimintakyvyn ja terveyden kannalta. Valmentajan tuki,  harjoittelun suunnitelmallisuus ja monipuolisuus motivoivat lisäten onnistumisia. 

Tuki ja kannustus ovat tärkeässä asemassa myös taitojen kehittyessä. Tällöin henkilökohtaisessa valmennuksessa valmentajan rooli  ja yhteistyön merkitys korostuvat.

Henkilökohtainen valmennus sisältää alkukartoituksen sekä liikkuvuus-ja kuntokartoituksen. Tapaamiset, niiden kesto ja määrä suunnitellaan aina lähtökohtien ja tavoitteiden mukaisesti. Valmennuspaketit soveltuvat lihaskunto-, liikkuvuus-ja kehonhuoltoharjoitteluun. 

Kuntosali-ja kotitreeniohjelmat

Liikunta on toimintakykyä ja terveyttä edistävää liikettä. Harjoittelussa tulee aina huomioida lähtökohdat, oikein mitoitettu kuormitus sekä taitojen kehittyminen. Taitojen kehittyessä ja harjoittelun tavoitteiden muuttuessa tulee harjoittelun yhä olla turvallista ja motivoivaa. 

Henkilökohtainen ohjelma on tuloksellinen tapa harrastaa liikuntaa kotona, kuntosalilla tai itselle mieluisassa ympäristössä.

Harjoitusohjelma sisältää alku- ja kuntokartoituksen sekä sille asetettujen tavoitteiden mukaisen henkilökohtaisen ohjelman. Harjoitusohjelma soveltuu omatoimiharjoitteluun ja sen läpikäynti valmentajan kanssa tukee itsenäistä harjoittelua.

Yksilölliset kuukausivalmennukset

PT 4

Valmennus voimassa 1 kuukauden

276 €

PT 8

Valmennus voimassa 3 kuukautta

536 €

PT 12

Valmennus voimassa 6 kuukautta 

780 €

PT 24 

Valmennus voimassa 6 kuukautta 

1512 €

Maksu joustavasti laskulla tai liikuntaeduilla Smartum, ePassi, Edenred. Maksu voidaan jakaa valmennuksen ajalle kuukausieriin.

Tutustu myös muihin hyvinvointipalveluihin. 

Duo kuukausivalmennukset

PT 4

Valmennus voimassa 1 kuukauden

 414 €

PT 8

Valmennus voimassa 3 kuukautta 

804 €

PT 12

Valmennus voimassa 6 kuukautta 

1170 €

PT 24

Valmennus voimassa 6 kuukautta 

2268 €

Duo valmennus jaetaan valmennukseen osallistujien kesken. Mahdolliset sali-ja liikuntamaksut eivät sisälly valmennuksen hintaan. 

Varaa ilmainen 30 minuutin etäkonsultaatio. 

Kuntosali-ja kotitreeniohjelmat

Harjoitusohjelma & PT 1

Kokonaisvaltainen yksilöllisesti suunniteltu harjoitusohjelma jonka voit tehdä 1-2 kertaa viikossa. Sisältää 1 henkilökohtaisen ohjauskerran.

95 €

Harjoitusohjelma & PT 2

Lihasryhmittäin kahteen osaan jaoteltu harjoitusohjelma joka soveltuu 2-4 kertaa viikossa harjoitteleville. Sisältää 2 henkilökohtaista ohjauskertaa.

176 €

Muut valmennuspalvelut

Yksittäinen valmennuskerta

Tapaaminen harjoittelun yksityiskohtien tai tekniikan läpikäyntiin.

75€

Valmennus koti-tai kuntosaliharjoitteluun.

Maksu joustavasti laskulla tai liikuntaeduilla Smartum, ePassi, Edenred. Mahdolliset sali-ja liikuntamaksut eivät sisälly valmennuksen hintaan.

Ravitsemus

Ravintoanalyysi

Monipuolinen ja laadukas ravinto tukee aktiivista arkea ylläpitäen hyvinvointia ja edistäen toimintakykyä. Laadukas ravitsemus on tärkeää myös terveyden kannalta. Ravintotottumuksia tarkastelemalla voidaan henkilökohtaisia elintapoja muuttaa hyvinvointia tukevaksi ja terveyttä edistäväksi. Pienetkin muutokset arjessa voivat olla merkittäviä.

Ravintoanalyysi soveltuu sen hetkisten ruokailutottumusten ja mahdollisten muutostarpeiden tarkasteluun. Analyysin avulla varmistetaan laadukas ja riittävä energiansaanti, joka tukee henkilökohtaista jaksamista arjessa. 

Ravinto-ohjelma

Pysyvät elintapamuutokset voivat vaatia ruokailutottumuksien tarkempaa tarkastelua. Hyvinvointia ja terveyttä edistävän ravinnon tulee olla laadukasta ja monipuolista. Riittävä ravinnon määrä lisää voimavaroja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Henkilökohtainen ymmärrys ravitsemuksen merkityksestä hyvinvoinnille on osa muutosta.

Ravinto-ohjelma soveltuu pidempikestoisen elintapamuutoksen tukemiseen sekä henkilöille, jotka kaipaavat ravitsemukselta tukea aktiivisen elämäntavan ylläpitämiseen.

Ravintoanalyysi laaditaan sähköisen alkukartoituksen ja henkilökohtaisen ruokapäiväkirjaan perustuvan 3-5 vrk seurantajakson avulla. Ravintosuositusten pohjalta laadittu analyysi ja mahdolliset muutosehdotukset ruokavalioon mallipäivän esimerkin avulla toteutetaan sähköisesti.

90 €

Ravinto-ohjelma laaditaan sähköisen alkukartoituksen ja ruokapäiväkirjaan perustuvan 3-5 vrk seurantajakson avulla. Ravintosuosituksiin perustuva ravinto-ohjelma huomioi muutostarpeet ja monipuolisen päivä- ja viikkotason malliruokavalion sekä niiden läpikäynnin valmentajan kanssa.

165 €