Hyvinvointi & Luennot

Hyvinvoinnin merkitys ymmärretään terveyttä edistävinä toimenpiteinä, joilla on merkitys jaksamiseen, mutta myös viihtymiseen. Hyvinvoinnin edistäminen lisää voimavaroja, luo tasapainoisempaa arkea ja parantaa tuloksellisuutta. Hyvinvointiin panostaminen kannustaa koko ryhmää toiminaan yhteisten tavoitteiden eteen.

Yrityksille, organisaatioille tai ryhmille kohdennetut liikunta- ja hyvinvointipalvelut, liikunta aiheiset teemapäivät tai tapahtumat, luennot sekä hyvinvointivalmennukset ovat hyvä keino lisätä aktiivisuutta sekä mahdollistaa hyvinvoinnin edistämisen. Liikunnalliset aktiviteetit, luennot sekä hyvinvointipalvelut toteutetaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Arjen voimavaravalmennus

Hyvinvoinnin kannalta fyysisen ja psyykkisen kuormituksen määrä, riittävä palautuminen sekä unen määrä ja laatu ovat ratkaisevassa asemassa. Riittävillä voimavaroilla on yhteys toimintakykyyn ja siksi riittävien voimavarojen ylläpitäminen vaatii useiden hyvinvoinnin osa-alueiden huomioimista. Arjessa tehtävien valintojen merkityksen tunnistaminen on tärkeässä asemassa, jolloin pienilläkin muutoksilla on merkitys tasapainoisen arjen kannalta.

Arjen voimavaravalmennuksessa henkilökohtainen aktiivisuus, terveyttä edistävä liikunta, kuormituksen säätely, riittävä palautuminen ja monipuolinen ravitsemus tukevat henkilökohtaista hyvinvointia ja jaksamista. Tasapainoinen arki saavutetaan suunnitelmallisten muutosten avulla. Muutostarpeet tunnistetaan hyödyntämällä alkukartoitusta ja Firstbeat Life hyvinvointianalyysia. Valmennusaikaiset mittaukset antavat konkreettista tietoa hyvinvoinnin osa-alueisiin tehtyjen muutosten hyvinvointi- ja terveysvaikutuksista. Voimavarakuvaajan avulla saadaan tietoa tehtyjen muutosten vaikuttavuudesta ja tarpeellisuudesta.

Arjen voimavaravalmennus kokonaisuuden avulla saatu tieto soveltuu hyvin palautumisen edistämiseen tai arjessa tehtävien elintapamuutosten tukemiseen. Henkilökohtainen arvio ja valmennuskeskustelu antavat tärkeää tietoa koetusta hyvinvoinnista.

Firstbeat Life hyvinvointinalyysi

Firstbeat Life on henkilökohtainen terveys- ja hyvinvointianalyysi, joka antaa konkreettista tietoa henkilökohtaisen kuormituksen ja palautumisen tasapainosta, liikunnan kuormittavuudesta sekä unen laadusta. Palvelu auttaa suunnittelemaan terveyttä ja hyvinvointia tukevien toimenpiteiden suunnittelua ja toteuttamista arjessa. Henkilökohtainen analyysi havainnoi päivittäisten valintojen vaikutusta ja motivoi tekemään terveyttä edistäviä valintoja.

Firstbeat Life mittausteknologia perustuu sydämen sykevälivaihteluun antaen mittalaitteen ja mobiilisovelluksen avulla reaaliaikaista mittaustietoa kehon päivän aikaisista reaktioista. 

Mittaus antaa tietoa aktiivisuuden määrästä, liikunnan terveyshyödyistä, palautumisen laadusta tai onko uni riittävää. Kuntotaso ominaisuuden avulla pystyt säätelemään liikunnan kuormitusta ja havainnoimaan kuntotasossa tapahtuneita muutoksia. Palvelun avulla pystyt tunnistamaan eri osa-alueiden välisiä yhteyksiä ja omien valintojen vaikutuksia hyvinvointiin. Mobiilisovelluksen kattava mittausraportti yhdessä voimavarakuvaajan avulla kuvaavat kuormituksen ja palautumisen välistä tasapainoa ja siten tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta. Hyvinvointianalyysi mahdollistaa hyvinvoinnista huolehtimisen henkilökohtaiseen arkeen soveltuvalla tavalla.

Kysy lisää hyvinvointivalmennuksista

Firstbeat Life mittaus, laitteisto sekä sovellus käytettävissä hyvinvointitavoitteiden saavuttamisessa. Tutustu Firstbeat Life hyvinvointianalyysiiin tarkemmin.

Firstbeat valmennuspaketti 3 kk

Valmennuspaketti sisältää 2 valmennuskeskustelua valmentajan kanssa (alkukartoitus 30 minuuttia ja palautekeskustelu  30 minuuttia, etänä), Firstbeat Life mittalaitteen ja mittauslisenssin 3 kuukaudelle.

324 €

Firstbeat valmennuspaketti 6 kk

Valmennuspaketti sisältää 3 valmennuskeskustelua valmentajan kanssa (alkukartoitus 30 minuuttia ja 2 kpl 30 minuuttia palautekeskusteluja, etänä), Firstbeat Life mittalaitteen ja mittauslisenssin 6 kuukaudelle.

426 €


Firstbeat Life hyvinvointianalyysi itsenäiseen hyvinvoinnin seurantaan.

  • mittauslisenssi 3 kuukaudeksi (ei valmennuspalveluja) 72 €
  • mittauslisenssi 6 kuukaudeksi (ei valmennuspalveluja) 144 €
  • mittauslisenssi 12 kuukaudeksi (ei valmennuspalveluja) 288 €

Valmennuskeskustelu (30 minuuttia, etänä) valmennuspaketin lisäksi tai omatoimisen mittaukseen tueksi ilman valmennuspakettia 60 €

Palvelu saatavilla omatoimiseen hyvinvoinnin seurantaan Firstbeat Life valmennuspakettien jatkoksi.

Varaa ilmainen 30 minuutin etäkonsultaatio. 

Henkilöstöliikunta & Luennot

Yrityksille ja organisaatioille suunnattu säännöllinen henkilöstöliikunta tai yksittäiset liikunnalliset teemapäivät sekä tapahtumat toteutetaan esimerkiksi seuraavien teemojen ympärille

  • työn taottaminen kevyen liikkeen avulla (keppijumppa, niska-hartiajumppa), lihaksiin liikettä (lihaskuntoharjoittelu, kuntosaliopastus, toiminnallinen harjoittelu), mielen rentouttaminen liikkein (kehonhuolto, liikkuvuus) tai luontoliikunta ulkona (kävelypalaveri tai rentouttava hetki luonnossa) edistävät työntekijöiden hyvinvointia.

Ryhmille suunnatut hyvinvointiluennot eri teemojen ympärille laaditaan lisäämään tietoisuutta muun muassa seuraavista aiheista

  • arkiaktiivisuuden merkitys toimintakykyyn ja terveyteen, arjen ja stressinhallinta, ravitsemuksen tukipilarit, liikunnan ja ravitsemuksen merkitys hyvinvoinnille, liikunnan vaikutus mielen hyvinvointiin, uni ja palautuminen tai luonnon hyvinvointivaikutukset

Arjen voimavaravalmennus palvelukokonaisuus soveltuu hyvin yritys- tai organisaatiotasolla lisäämään voimavaroja ja hyvinvoinnin edistämiseen.