Hyvinvointi & Luennot


Hyvinvointipalvelut


Arjen hyvinvoinnin tukemiseen, stressinhallintaan ja muutokseen. Muutos voi vaatia useiden hyvinvoinnin osa-alueiden tarkastelua ja suunnitelmaa miten saavuttaa tasapainoisempi arki. Henkilökohtaisesti tehty kartoitus ja suunnitelma tukee tavoitteitasi.

Arjen voimavaravalmennus

Muutokset, vaikka ne pienetkin, ovat merkittävässä asemassa hyvinvoinnin näkökulmasta. Opi hallitsemaan stressiä, palautumaan, nukkumaan oikein ja liikkumaan terveyttä edistävästi. Unen laatu tai ylipäätänsä miten nukut, auttavat suuntaamaan voimavaroja oikein. Lisäksi liikunnan kuormittavuus tulee olla sopivaa ja terveyttä edistävää. Ravitsemuksen tulee tukea tätä kokonaisuutta ja lisätä arjen voimavaroja.

Valmennus laaditaan sinun lähtökohdistasi käsin alkukartoituksen avulla huomioiden lähtötilanteesi sekä tavoitteesi. Valmennuksessa huomioidaan liikunnan, palautumisen, unen ja ravitsemuksen osa-alueet arjen hyvinvoinnin näkökulmasta. Valmennus räätälöidään aina henkilökohtaisen tilanteesi ja tavoitteiden mukaisesti edistäen arjen voimavarojasi. 

Arjen voimavaravalmennuksen oleellisena osana on Firstbeat Life mittaus, jota hyödynnetään lähtötilanteessa tehtävän sekä valmennuksen aikana suoritettujen mittausten avulla. Mittaukset antavat tietoa lähtötilanteesta ja hyvinvoinnin osa-alueisiin tehtyjen konkreettisten muutosten vaikuttavuudesta. Opit samalla itse tunnistamaan omia kuormitustekijöitä ja toimimaan arjessa hyvinvointia edistäen. 

Mittaus on osa valmennusta tukien arjessa tehtäviä konkreettisia tekoja joilla on merkitys voimavaroihin ja siten muutokseen.  Henkilökohtainen valmennusote mahdollistaa juuri sinulle suunnitellun valmennuspolun. 

Hyvinvoinnin lisääminen voi olla ajankohtaista myös työyhteisöissä. Tavoitteellisesti tehty suunnitelma on pohjana hyvinvoinnille. Suunnitelma laaditaan ryhmän tarpeiden mukaisesti huomioiden kokonaistilanne ja tavoitteet.

Hyvinvointi-ja virkistys & Luennot

Yrityksille, yhdistyksille tai ryhmille suunnitellut työhyvinvointivalmennukset, virkistys-ja teemapäivät, tapahtumat ja  liikuntapalvelut soveltuvat hyvin ryhmäytymiseen sekä hyvinvoinnin edistämiseen.

Päivät voidaan toteuttaa muun muassa seuraavien teemojen ympärille

 • taukojumpat toimistopäiviin, kuntosaliohjaus tai lihaskuntoharjoittelu (circuit, toiminnallinen harjoittelu), matalan kynnyksen jumpat (keppijumppa) tai liikkuvuusharjoittelu, rauhallinen kehonhuolto ja rentoutushetki tai luontoliikunta ulkona

Luennot sekä työhyvinvointivalmennukset laaditaan hyvinvointitekijöiden ympärille muun muassa seuraavasti

 • liikunta ja ravitsemus, uni ja palautuminen, arjen ja stressin hallinta, luonnon hyvinvointivaikutukset

Liikunta,- hyvinvointi-ja virkistyspalvelut sekä luennot voivat olla kertaluontoisia tai säännöllisesti toistuvia tapaamisia joissa osallistujien aktivoiminen on osa palvelua.

Työhyvinvointivalmennus kohdistuu työn kuormitustekijöiden ja henkilöstön jaksamisen kartoittamiseen. Hyvinvointitekijöillä kuten kuormituksen määrällä, palautumisella, liikunnalla, elintavoilla yleensä sekä riittävällä unella on merkitys myös työssä viihtymiseen ja työn tuottavuuteen. Firstbeat Life mittauspalvelu osana työhyvinvointivalmennusta antaa luotettavaa tietoa henkilöstön voimavaroista. Hyvinvoinnin osatekijöihin kohdistuvien käytännön muutostoimenpiteiden avulla voidaan edistää henkilöstön voimavaroja ja siten parantaa työssä myös työssäjaksamista ja työn tuottavuutta.

Uusi luentosarja hyvinvointitekijöiden merkityksestä

 • Arjessa liikkeellä -arkiaktiivisuus, toimintakyky ja liikunnan merkitys hyvinvointiin ja terveyteen
 • Ravitsemuksen tukipilarit- ravintosuosituksen ja ravitsemuksen erityispiirteitä
 • Buustia ravinnosta, liikunta & ravitsemus - liikunnan ja aktiivisuuden merkitys ravitsemukselle
 • Hyvä mieli liikkumalla - liikunnan merkitys mielen hyvinvointiin 
 • Piristy luonnossa liikkuen - luonnon hyvinvointivaikutukset

Firstbeat Life hyvinvointimittaus


Firstbeat Life mittauksen avulla saat tietoa kehosi päivän aikaisista reaktioista ja opit hallitsemaan stressiä. Mittaus perustuu sydämen sykevälivaihtelun analyysiin sitä varten suunnitellun mittalaitteen avulla. Mittaus antaa tietoa liikunnan terveyshyödyistä, ravitsemuksesta, unen palauttavasta vaikutuksesta ja päivittäisestä kuormituksesta. 

Firstbeat Valmennuspaketti 3 kk

Soveltuu hyvin startiksi hyvinvoinnin osa-alueiden tarkasteluun, liikunnan kuormituksen tai unen laadun seurantaan.

 • alkukartoitus 30 minuuttia valmentajan kanssa
 • mittauslisenssi 3 kuukaudelle, mahdollisuus tehdä haluttu määrä mittauksia (suositus noin 1 krt / kuukaudessa)
 • etäpalaute (1 kpl) 30 minuuttia valmentajan kanssa

Firstbeat Life valmennuspaketti 296 € 


Valmennuspaketteihin sisältyy valmentajan kanssa käytävä alkukartoitus, mittalaite kotiin toimitettuna (jää omaksi), mittauslisenssin sopimuksen mukaisille kuukausille (3 tai 6 kk), mittauksen, etätuen valmentajan kanssa, valmennuksen mukaisen määrän etäpalautteita valmentajan kanssa (à kesto 30 minuuttia). Muutokset sopimukseen tai lisäkuukausien tilaaminen tulee tehdä 30 vrk ennen sopimusajankohdan päättymistä.


Palvelu soveltuu hyvin kuormituksen ja palautumisen tasapainon seurantaan sekä on tukena terveyttä edistävien toimenpiteiden suunnittelussa. Reaaliaikaisen mittaustiedon avulla voit seurata päivän aikaisia kehon reaktioita. Mittauksen avulla opit hallitsemaan eri hyvinvointitekijöiden merkitystä tasapainoisemman arjen edistämisessä. 

Firstbeat Valmennuspaketti 6 kk 

Soveltuu hyvinvointia ja terveyttä edistäviä vaikutuksien pidempikestoiseen tarkasteluun arjen hallinnan ja kuormituksen osalta.

 • alkukartoitus 30 minuuttia valmentajan kanssa
 • mittauslisenssi 6 kuukaudelle, mahdollisuus tehdä haluttu määrä mittauksia (suositus noin 1 krt / kuukaudessa)
 • etäpalaute (2 kpl) 30 minuuttia valmentajan kanssa

Firstbeat Life valmennuspaketti 396 €


Firstbeat Life mittaus valmennuspakettien jatkoksi omatoimiseen hyvinvoinnin seurantaan: kuukauden jakso sisältäen palautekeskustelun (30 min) valmentajan kanssa 56 € / kuukausi TAI mittauksen 3 kuukaudeksi 72 €, 6 kuukaudeksi 144 €  tai 12 kuukaudeksi 288,00 € (ei sisällä palautekeskusteluja valmentajan kanssa)

Mittalaitteen ja raportin laatii Firstbeat Life. PT-Personal toimii palvelun jälleenmyyjänä ja asiantuntijana.