Liikunta-ja hyvinvointipalvelut

PT-Personal Valmennus

Monipuolista hyvinvointia kokonaisvaltaisesti.

Valmennukset & Ravitsemus

Henkilökohtaisen hyvinvoinnin edistäminen ja tavoitteiden mukaisesti toteutettu valmennus kuntosalilla, kotona tai ulkoliikunnan parissa. Henkilökohtainen valmennus on yksilöllisesti suunniteltu ja tehokas vaihtoehto aloittaa tai monipuolistaa omaa liikuntaharrastusta. Ravitsemus on oleellinen osa hyvinvointia.

Hyvinvointi & Luennot

Yrityksille, organisaatioille tai muille ryhmille kohdennetut liikunta-ja hyvinvointipalvelut sekä luennot. Liikuntapalvelut, hyvinvointiluennot sekä hyvinvoinnin edistämiseen suunnitellut valmennuskokonaisuudet suunnitellaan tarpeiden mukaisesti. 

Pienryhmät & Liikuntaryhmät

Ryhmässä yhdessä harjoittelua liikuntaa aloitteleville tai jo liikuntaa harrastaneille liikkujille eri tasoisten ryhmien ja teemojen ympärillä. Ryhmille suunnitellut teeman mukaiset harjoitteet ja kannustava yhdessä tekeminen motivoivat liikkumaan ja osallistumaan mukaan. 

Hyvinvointivalmentaja Miia Liukkonen

" Monipuolinen liikunta, jonka tavoitteena on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, on ensisijaisen tärkeää. Harjoittelun tulee olla tasapainossa muun arjen kanssa, jolloin toimintakyvystä ja terveydestä huolehtiminen tulee osaksi arkea. Aktiivisuus ja terveyttä tukevat elämäntavat ovat oleellinen osa hyvinvointia ja myös palautumisella on oma merkityksensä.  Hyvinvointi koostuukin monesti eri osatekijästä.

Hyvinvoinnista huolehtiminen tulee tapahtua oma toimintakyky ja lähtökohdat huomioiden. Askel kerrallaan eteenpäin."

Ota yhteyttä