Ravitsemus & Hyvinvointi

Ravintovalmennus


Ravintoanalyysi                                                  

*Alkukartoitus lähtötilanteessa esitietolomakkeella 

*Seurantajakson ja mahdolliset muutokset ruokailutottumuksiin perustuen 1 viikon ruokapäiväkirjaan

*Analyysin perusteella laadittu sähköinen mallipäivän ruokavalio

Hinta 90,00 €

Ravinto-ohjelma

*Alkukartoitus lähtötilanteessa esitietolomakkeella sekä tavoitteiden asettaminen henkilökohtaisen tapaamisen merkeissä, kesto noin 1 tunti

*Seurantajakson ja mahdolliset muutokset ruokailutottumuksiin perustuen 1 viikon ruokapäiväkirjaan

*Energiankulutuksen laskeminen ja analyysin perusteella laadittu ravinto-ohjelma kuukauden ajalle

*Henkilökohtainen lopputapaaminen jonka aikana käydään loppuraportointi ja palautekeskustelu, kesto noin 1 tunti 

Hinta 150,00 €

Ravintovalmennus 

*Alkukartoitus lähtötilanteessa esitietolomakkeella sekä tavoitteiden asettaminen henkilökohtaisen tapaamisen merkeissä, kesto noin 1 tunti

*Seurantajakson ja mahdolliset muutokset ruokailutottumuksiin perustuen 1 viikon ruokapäiväkirjaan

*Energiankulutuksen laskeminen ja analyysin perusteella laadittu ravinto-ohjelma kuukauden ajalle. Ravinto-ohjelma sisältää ohjeet mallipäivien ruokavalion laatimiseen

*Väliraportointi ja tapaaminen valmennuksen puolessa välissä, kesto noin 1 tunti

*Sähköpostituki koko valmennuksen ajalle

*Henkilökohtainen lopputapaaminen jonka aikana käydään loppuraportointi ja palautekeskustelu, kesto noin 1 tunti 

Hinta 330,00 €


Apuna ravintotottumuksien muuttamisessa kohti terveellistä ravitsemusta. Ruokailutottumuksien läpikäynti ja muutostoimenpiteet jotka edesauttavat kokonaisvaltaista hyvinvointia. Valmennuksen tavoitteena on pysyvien muutosten aikaansaaminen ja ymmärtäminen miten ravitsemus vaikuttaa terveyteen.


Ravitsemus

Ravitsemuksen tulee vastata tarpeitasi sekä tukea arjessa toimimista ja tavoitteiden saavuttamista.