Firstbeat Life hyvinvointi

Firstbeat Life hyvinvointi

Opi hallitsemaan stressiä, palautumaan, nukkumaan oikein ja liikkumaan terveyttä edistävästi. Tue hyvinvoinnin osatekijöitä Firstbeat Life palvelun avulla! Firstbeat Life avulla saat tietoa kehosi päivän aikaisista reaktioista ja kuormituksesta sekä opit hallitsemaan eri tekijöiden vaikutuksia ja edistämään tasapainoisempaa arkea. 

Muutokset, vaikka ne pienetkin, ovat merkittävässä asemassa hyvinvoinnin näkökulmasta. Stressin hallinta ja palautuminen ovat oleellinen osa hyvinvointia. Unen laatu tai ylipäätänsä miten nukut, auttavat suuntaamaan voimavaroja oikein. Lisäksi liikunnan kuormittavuus tulee olla sopivaa ja terveyttä edistävää. Firstbeat Life on apuna muutoksissa laadukkaan mittauspalvelun avulla. 

Firsbeat Life palvelu soveltuu hyvin kuormituksen ja palautumisen tasapainon seurantaan sekä on tukena terveyttä edistävien toimenpiteiden suunnittelussa.  

Firstbeat Life hyvinvointianalyysi on erittäin tarkka mittaus perustuen sydämen sykevälivaihtelun analyysiin. Mittaaminen tapahtuu sitä varten suunnitellun mittalaitteen avulla. Mittalaite kiinnitetään kehoon elektrodien avulla. Mittalaite rekisteröi dataa kehon reaktioista ja saadun tiedon avulla voidaan laatia toimenpiteitä joiden avulla voidaan edistää hyvinvointia. Kaikki tieto on saatavillasi mobiilisovelluksessa. Mobiilisovelluksen avulla voit myös seurata mittauksen aikana hyvinvointiasi säännöllisesti, missä ja milloin vain. Mittaus kestää keskimäärin 3-5 vrk (mahdollisuus 1-5 vrk mittaukseen) erillisten ohjeiden mukaan. Mittausvuorokausien päätyttyä saat analyysin hyvinvoinnin tilasta sekä hyvinvointiasi tukevia suosituksia. Mittaussopimuksen voi laatia 3, 6 tai 12 kuukauden jaksolle. Ota muutosehdotukset arkeesi ,toista mittaus sovitusti ja edistä hyvinvointiasi!

Firstbeat Life yksilövalmennuspaketit

Firstbeat Starttipaketti 1 kk  

Hyvinvointipaketti jonka avulla tutustut helposti palvelun sisältöön

  • alkukartoitus 30 minuuttia valmentajan kanssa
  • mittauslisenssi 1 kuukaudelle, mahdollisuus tehdä haluttu määrä mittauksia
  • etäpalaute ( 1 kpl) valmentajan kanssa

HINTA 239 € 

Firstbeat Valmennuspaketti 3 kk 

Paketti soveltuu hyvin startiksi hyvinvoinnin osa-alueiden tarkasteluun

  • alkukartoitus30 minuuttia valmentajan kanssa 
  • mittauslisenssi 3 kuukaudelle,mahdollisuus tehdä haluttu määrä mittauksia
  • etäpalaute (2 kpl) 30 minuuttia valmentajan kanssa 


HINTA 296 €

Firstbeat Valmennuspaketti 6 kk

Pidempikestoisen valmennuksen avulla saat aikaa toteuttaa muutoksia, joilla on hyvinvointia ja terveyttä edistäviä vaikutuksia 

  • alkukartoitus 30 minuuttia valmentajan kanssa
  • mittauslisenssi 6 kuukaudelle, mahdollisuus tehdä haluttu määrä mittauksia
  • etäpalaute  (3 kpl) 30 minuuttia valmentajan kanssa

HINTA 396 €

Valmennuspaketteihin sisältyy valmentajan kanssa käytävä alkukartoitus, mittalaite kotiin toimitettuna (jää omaksi), mittauslisenssin sopimuksen mukaisille kuukausille (suositus 1 mittaus / kuukausi), etätuki valmentajan kanssa, sopimuksen mukaisen määrän etäpalautteita valmentajan kanssa (à kesto 30 minuuttia).

Lisäkuukausi, sisältäen valmentajan kanssa käytävän palautekeskustelun 56 € / kk. Sisältö sovitaan erikseen sopimuksen laadinnan yhteydessä.

Jatkossa paketteihin on saatavilla lisää lisenssikuukausia seuraavasti

3 kuukauden lisenssi 72 €, 6 kuukauden lisenssi 144 € sekä 12 kuukauden lisenssi 288,00 €. Hinnat eivät sisällä alku-ja tai palautekeskusteluja valmentajan kanssa. Lisenssikuukaudet soveltuvat hyvin omatoimiseen hyvinvoinnin seurantaan.  


Palvelu on saatavilla myös ryhmille tai työyhteisöille.

Muutokset sopimukseen tai lisäkuukausien tilaaminen tulee tehdä 30 vrk ajankohtaa. Mittalaitteen ja raportin laatii Firstbeat Life. PT-Personal toimii palvelun jälleenmyyjänä.